Reading dieren

De reading zal door een van ons worden afgenomen. Tijdens een reading stem ik mij af op het dier via een foto. Ik leg aan het dier uit wie ik ben en wat de bedoeling is van de reading en vraag of het contact met mij wil. Als ik hiervoor toestemming heb ga ik op telepathische wijze in gesprek en geeft het dier gevoelens, beelden en woorden aan mij door. Tijdens een reading ga ik altijd uit van wat het dier mij wil vertellen zodat het zelf kan aan geven wat hij/zij als problematisch en/of prettig ervaart. Zodra duidelijk is waarom het dier bepaald gedrag laat zien kan er vaak iets aan gedaan worden. Bijvoorbeeld andere voeding, gebruik van een Bach-bloesem of een kleine aanpassing aan de rustplek van het dier door te werken met kleuren en/of edelstenen. Ik stel geen diagnoses over ziektes. Indien uw dier (ernstige) lichamelijke/psychische klachten heeft raad ik altijd aan om ook naar een dierenarts te gaan. Voor een reading heb ik de volgende gegevens van het dier nodig:
  • Foto van uw dier waar het alleen en volledig op staat
  • Naam
  • Leeftijd (geboortedatum)
  • Geslacht
  • Korte omschrijving vraag/problematiek
  • Korte omschrijving gezinssituatie (gezinsleden/huisdieren).
De gegevens kunt u e-mailen naar contact@reikibalance.nl
Na het afnemen van de reading zal er een afspraak met u worden gemaakt om de reading door te nemen. Kosten van een reading: € 50,- (graag contant en gepast betalen). Aangezien de reading hobbymatig wordt gegeven schrijven wij geen bon uit en kunnen kosten niet worden gedeclareerd.